Pinyin-Yingyuu/Ōuzhōu shì yīgè dàzhōu

来自维基学院
跳到导航 跳到搜索

Ōuzhōu shì yīgè dàzhōu. Tā shì Ōu-Yà Dàlù de xībù. Tā yǐ Russia de Ural Shānmài hé Turkey de Bosporus hǎixiá yǔ Yàzhōu fēnkāi.

Europe is a continent. It is the western part of Eurasia. It is separated from Asia by the Ural Mountains in Russia and the Bosporus strait in Turkey.