Pinyin-Yingyuu/1G shì 20 shìjì 80 niándài yǐnrù de mónǐ diànxìn biāozhǔn

来自维基学院
跳到导航 跳到搜索

1G shì 20 shìjì 80 niándài yǐnrù de mónǐ diànxìn biāozhǔn, zhídào tā bèi 2G shùzì diànxìn qǔdài.

1G is an analog telecommunications standard introduced in the 1980s until it was replaced by 2G digital telecommunications.