Pinyin-Yingyuu/2G shì dì-èr dài fēngwō jìshù de suōxiě

来自维基学院
跳到导航 跳到搜索

2G shì dì-èr dài fēngwō jìshù de suōxiě.

2G is short for second-generation cellular technology.