Pinyin-Yingyuu/4G shì jì 3G zhīhòu de dì-sì dài

来自维基学院
跳到导航 跳到搜索

4G shì jì 3G zhīhòu de dì-sì dài kuāndài fēngwō wǎngluò jìshù.

4G is the fourth generation of broadband cellular network technology after 3G.