Pinyin-Yingyuu/Táiwān shì Zhōngguó de yīgè shěng

来自维基学院
跳到导航 跳到搜索

Táiwān shì Zhōngguó de yīgè shěng. Tā wèiyú Zhōngguó dōngbù. Tā yóu Zhōnghuá Mínguó zhèngfǔ guǎnlǐ.

Taiwan is a province of China. It is in the east of China. It is governed by the government of the Republic of China.