Pinyin-Yingyuu/Xīngxì de měigè héngxīng

来自维基学院
跳到导航 跳到搜索

Xīngxì de měigè héngxīng (i.e. tàiyáng) dōu wéirào yīgè chēngwéi hēidòng de zhōngxīn yùnxíng.

Every stars (i.e. suns) of a galaxy runs around a center which is called a black hole.