Template:Country data Hong Kong

来自维基学院
文档图示 模板文档

這是Template:Country data Hong Kong的說明文件。它是由Template:Country showdata自動產生的。

Template:Country data Hong Kong為一系列模板的元模板,亦即本模版將用於構建其他模板,如flagflagicon等等。請勿在條目中直接使用此模板。

請在對此模板做任何變更後重新整理此頁面。

基本參數

參數名稱參數值含義
別名 香港 主條目(香港
簡稱 香港 (可选)别名是一个歧义名称时,显示的维基百科内部链接,如範例所示
旗幟別名 Flag of Hong Kong.svg 图片名称(File:Flag of Hong Kong.svg,右方圖片)

旗幟變異

標記旗幟圖檔 (40px)圖片檔案名稱
1959Flag of Hong Kong 1959.svg
1955Flag of Hong Kong 1955.svg
1941Merchant flag of Japan (1870).svg
1910Flag of Hong Kong 1876.svg
1876Flag of Hong Kong 1876.svg
1871Flag of Hong Kong 1871.svg
redFlag of Hong Kong 1959 (unofficial Red Ensign).svg

軍事旗幟

海军旗帜与其国旗相同,因此Template:Navy产生以下:

  • {{navy|Hong Kong}} 香港

重定向模板

此模板亦可以以別稱(其他名稱)使用(以重定向至此模板的方式執行):
別稱{{flag|別稱}}輸出樣貌{{flagicon|別稱}}輸出樣貌
HKG顯示 香港 香港
Hong Kong, China顯示Template:Country data Hong Kong, ChinaTemplate:Country data Hong Kong, China
HKSAR顯示Template:Country data HKSARTemplate:Country data HKSAR
香港顯示Template:Country data 香港Template:Country data 香港
中國香港顯示Template:Country data 中國香港Template:Country data 中國香港

查看全部重定向

使用範例

  • {{flag|Hong Kong}} 香港
  • {{flagicon|Hong Kong}}香港
  • {{flagcountry|Hong Kong}} 香港

使用旗幟變異

  • {{flag|Hong Kong|1959}} 香港
  • {{flagicon|Hong Kong|1959}}香港

使用重定向模板

  • {{flagicon|HKG}}香港
  • {{flagcountry|HKG}} 香港
  • {{flag|HKG}} 香港

相關模版

请参阅以下相关國家數據模板: