Category:學科

来自維基學院
跳到导航 跳到搜索

子分类

本分类有以下35个子分类,共有35个子分类。

 • 中医(1分类、2页面)
 • 中文(11分类、17页面)

 • 化学(4分类、8页面)

 • 医学(4分类、18页面)

 • 哲学(4分类、10页面)

 • 工学(1分类、6页面)

 • 教育(4分类、15页面)

 • 数学(7分类、109页面)

 • 文化(3分类、94页面)
 • 文学(2分类、16页面)

 • 物理(3分类、10页面)

 • 環境(2分类、8页面)

 • 科学(7分类、6页面)

 • 美术(4分类、5页面)

 • 艺术(3分类、10页面)

 • 英文(2分类、7页面)

 • 音乐(3分类、17页面)