User:Sayonzei

来自维基学院
用户巴别信息
zh-N 中文是这位用户的母语
yue-N 呢位用戶嘅母語粵語
en-1 This user has basic knowledge of English.
ja-1 この利用者は初級日本語ができます。
hak-1 Liá chak yung-fu thu̍k-siá Hak-kâ-ngî ke nèn-li̍t he chhû-khip.
邇隻用戶讀寫客家語嘅能力是初級
用户(按语言)
  • 对维基学院感兴趣,但是水平不够,不会写项目……
  • 因为学院也会经常来,所以在本地Talk页留言就可以了,不必再去词典。