Pinyin-Yingyuu/Hahnyuu

来自维基学院
跳到导航 跳到搜索

Hahnyuu shih Zhongguor de tongyohng yuuyarn.

Chinese is the common language in China.